YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Doç Dr. Şahap KAVCIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
1967 yılında Bayburt'ta doğdu. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi'ni Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta 1988-1990 yılları arasında İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Yüksek Lisansını, Doktorasını tamamladı ve 2014 yılında Doçent unvanını aldı. İş hayatına 1991 yılında Esbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı Bankada sırasıyla Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığı'ndan, Kredi Politikaları`ndan, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılı Kasım ayına kadar çalıştı. 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinde 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak seçildi. Bu süre içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 10 Yıl Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nda Başkanlık görevini yürüttü. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesidir. "Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi" ve "Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" adlı yayımlanmış iki kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üyelik görevlerini yürütmektedir. Aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi sayfasında köşe yazarlığına devam eden Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Şirketimizde, 04.09.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Kazim ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız)
Ankara Hacettepe Üniversitesinden 1980 yılında mezun olan Kazım ŞİMŞEK, T.C. Emekli Sandığında başladığı iş hayatını Vakıfbank Teftiş Kurulu ile devam ettirerek sırasıyla Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün çeşitli birimlerde Başkanlık görevleri üstlendikten sonra, Atakule GYO A.Ş. de eşzamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve bağımsız üye olarak görevini sürdürmektedir. Kazım Şimşek'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Hazım AKYOL
Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılı, Aksaray doğumlu olan Hazım Akyol, orta öğrenimini Mersin'de tamamlamıştır. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına 1993 yılında, Vakıflar Bankası Teftiş kurulunda, müfettiş yardımcısı olarak başlayan Hazım Akyol, bankanın çeşitli birimlerinde müdür, bölge müdürü ve başkan olarak görev yapmış, yine banka iştiraklerinde yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Vakıflar Bankası T.A.O'da Ankara Kurumsal Merkezi Başkanlığı görevini yürütmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
Alper ERSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
1978 İzmir doğumlu Alper ERSOY, 2000 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 2003 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığında "Müfettiş Yardımcısı" olarak başlayan Alper ERSOY sırasıyla, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Validesultan Şubesinde Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük nezdinde KOBİ Bankacılığı Ürün Müdürlüğü, Tarım Kredileri Müdürlüğü, Bireysel ve KOBİ Kredileri Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2016-2019 yılları arasında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen VakıfBank Kredi Politikaları ve Süreçleri Uygulama Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. SMMM belgesine sahiptir. Şubat-2019 tarihinden itibaren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.
Hakan TAŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak özel sektörle başlayan iş hayatı; öğretim görevliliği, belediye meclis üyeliği ve 22. Dönem Manisa Milletvekilliği görevleriyle devam etmiştir. Şirketimizde 01.05.2008 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Hızır TARAKÇI
Yönetim Kurulu Üyesi
1960 yılında Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. İlkokulu Adapazarı Sakarya İlkokulu'nda, Ortaokulu Adapazarı Ozanlar Lisesi'nde ve Liseyi İstanbul Bağlarbaşı Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulu'na Hesap Uzman Muavini olarak girdi. 1986 yılında da Hesap Uzmanı oldu. 1991 yılında geçici görevle gittiği İngiltere'de bir yıllık süreyle mali konularda araştırmalarda bulundu. Şubat 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılarak özel sektöre geçti. Halen yeminli mali müşavir olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir. 16.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Hızır TARAKÇI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Orhan YÜCE
Yönetim Kurulu Üyesi
1964 yılında Bursa'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu.1988-2002 yılları arasında özel sektörde saha mühendisliği, şantiye şefliği, proje müdürlüğü, şantiye koordinatörlüğü gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. 2003 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzman kadrosunda göreve başlayan Yüce, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Mart 2011'den bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 16.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Orhan YÜCE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Mehmet MURAT
Yönetim Kurulu Üyesi
1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olup, Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Muhasebe Finansman Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Tarım Kredileri Kooperatiflerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Etibank Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettiş, Baş Müfettiş, Personel Müdürü, Emlak Bankası Baş Müfettişliği, Şube Müdürlüğü, Bölge Baş Müdürlüğü, Konut Müsteşarlığı'nda Teftiş Kurul Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Teftiş Kurul Başkanlığı, 2007 den bu güne TOKİ Başkan Yardımcılığı, görevlerinde bulunmuş olup halen TOKİ Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. 28.03.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Gürol KONYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
12/05/1972 tarihinde Konya Beyşehir'de doğan Gürol KONYALIOĞLU, ilk, orta ve lise tahsilini Beyşehir, Seydişehir ve Konya'daki çeşitli okullarda tamamladı. 1989 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü 1993 senesinde derece ile bitirdi. Bir müddet serbest piyasada çalıştıktan sonra askerlik görevinin ardından 1995 yılında Kayseri'de teknik öğretmen olarak memuriyet hayatına başladı.1997 yılında yüksek lisans programına başladı ve 2000 senesinde "Üç Boyutlu Ağ Dengelemesi ve GPS koordinatları ile karşılaştırılması" konulu tezi ile Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Müh. Ünvanı aldı. 2001 yılında kurum değişikliği yaparak 2004 yılına kadar Yalova Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştı. Bu kurumda en son İmar ve Afet İşleri Şb. Md. görevinde iken Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yatay geçiş yaptı. Kurumun 5273 sayılı Yasa ile kapatılması ile birlikte TOKİ'de göreve başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda 2004 yılından itibaren Uzman, Gecekondu Dönüşüm Şube Md. kadrolarında çalıştı ve en son 14/10/2008 tarihinde "Kentsel Yenileme ve İmar Dairesi Başkanı" olarak atandı. İmar ve Planlama Daire Başkanlığı'nın ayrılması ile 22/05/2009 tarihinden itibaren de "Kentsel Yenileme Daire Başkanı" olarak görevine devam etmektedir. Gürol KONYALIOĞLU' nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sulama ve Kurutma" ile "Yol Bilgisi ve Uygulaması" adlı iki kitabı, yurt içi ve dışındaki kurultay ve sempozyumlarda çeşitli bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca SPK Lisanslı (400506) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine de sahiptir.01/04/2009 tarihinden 15/04/2016 tarihine kadar Vakıf İnşaat Restorasyon A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim görmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup bu görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Şeref AKGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1998 yılında Toprakbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2010 yılına kadar çeşitli bankalarda Müdür Yardımcısı, Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Yöneticisi pozisyonlarında görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında Halk GYO A.Ş. bünyesinde sırasıyla İç Denetim ve Risk Kontrol Müdürü, Portföy Yönetimi ve Finansal Raporlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak çalıştı. Şirketimizde, 25.07.2017 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Şeref Akgül, 14.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Sayın Şeref AKGÜL'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Murat Karani ÖNAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünü 2007 yılında bitirmiştir. 2007 yılında özel sektörde Tasarım Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2009 Yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesinde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2013 Yılında Hazine Uzmanlığı görevine terfi etmiştir. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup bu görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.