EN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Sabahattin BİRDAL
Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü'nden mezun olan Sabahattin BİRDAL, meslek hayatına T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bankada Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra bankadan ayrılarak Faisal Finans Kurumunda Banka Hizmetleri Müdürü, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'nda Şube, Birim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2004-Mart 2008 tarihleri arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve Mart 2008-Ekim 2010 tarihleri arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 27.10.2010 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Birdal, 31.03.2014 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Şirketimizde 30.04.2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Kazım ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız)
Ankara Hacettepe Üniversitesinden 1980 yılında mezun olan Kazım ŞİMŞEK, T.C. Emekli Sandığında başladığı iş hayatını Vakıfbank Teftiş Kurulu ile devam ettirerek sırasıyla Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün çeşitli birimlerde Başkanlık görevleri üstlendikten sonra, Atakule GYO A.Ş. de eşzamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve bağımsız üye olarak görevini sürdürmektedir. Kazım Şimşek'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Ali ÇALIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun olan Ali ÇALIŞ, 1996 yılında Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yrd. olarak başladığı iş hayatında sırasıyla, Teftiş Kurulunda Müfettişlik, Sirkeci, Gebze ve Şişli Şubelerinde Müdürlük ve son olarakta Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin akabinde Destek Hizmetleri Başkanı olarak görev yapmaktadır. 27.11.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Hakan TAŞÇI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak özel sektörle başlayan iş hayatı; öğretim görevliliği, belediye meclis üyeliği ve 22. Dönem Manisa Milletvekilliği görevleriyle devam etmiştir. Şirketimizde 01.05.2008 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Hızır TARAKÇI
Yönetim Kurulu Üyesi
1960 yılında Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. İlkokulu Adapazarı Sakarya İlkokulu'nda, Ortaokulu Adapazarı Ozanlar Lisesi'nde ve Liseyi İstanbul Bağlarbaşı Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulu'na Hesap Uzman Muavini olarak girdi. 1986 yılında da Hesap Uzmanı oldu. 1991 yılında geçici görevle gittiği İngiltere'de bir yıllık süreyle mali konularda araştırmalarda bulundu. Şubat 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılarak özel sektöre geçti. Halen yeminli mali müşavir olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir. 16.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Hızır TARAKÇI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Ali Şükrü KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
1979 Yılında A.D.M.M.A.'dan mezun olan Ali Şükrü KOÇ, 1975 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda memur olarak çalışma hayatına başlamış, 1976-2000 yılları arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O.`da sırasıyla Memur, Müdür Yrd., Birim Md. görevlerinde bulunmuştur. 2001 Yılında Atakule GYO A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Ali Şükrü KOÇ 2005-2010 yılları arasında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 08.08.2017 Tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ali Şükrü KOÇ'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Orhan YÜCE
Yönetim Kurulu Üyesi
1964 yılında Bursa'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu.1988-2002 yılları arasında özel sektörde saha mühendisliği, şantiye şefliği, proje müdürlüğü, şantiye koordinatörlüğü gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. 2003 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzman kadrosunda göreve başlayan Yüce, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Mart 2011'den bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 16.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Orhan YÜCE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Mehmet MURAT
Yönetim Kurulu Üyesi
1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olup, Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Muhasebe Finansman Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Tarım Kredileri Kooperatiflerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Etibank Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettiş, Baş Müfettiş, Personel Müdürü, Emlak Bankası Baş Müfettişliği, Şube Müdürlüğü, Bölge Baş Müdürlüğü, Konut Müsteşarlığı'nda Teftiş Kurul Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Teftiş Kurul Başkanlığı, 2007 den bu güne TOKİ Başkan Yardımcılığı, görevlerinde bulunmuş olup halen TOKİ Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. 28.03.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Gürol KONYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
12/05/1972 tarihinde Konya Beyşehir'de doğan Gürol KONYALIOĞLU, ilk, orta ve lise tahsilini Beyşehir, Seydişehir ve Konya'daki çeşitli okullarda tamamladı. 1989 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü 1993 senesinde derece ile bitirdi. Bir müddet serbest piyasada çalıştıktan sonra askerlik görevinin ardından 1995 yılında Kayseri'de teknik öğretmen olarak memuriyet hayatına başladı.1997 yılında yüksek lisans programına başladı ve 2000 senesinde "Üç Boyutlu Ağ Dengelemesi ve GPS koordinatları ile karşılaştırılması" konulu tezi ile Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Müh. Ünvanı aldı. 2001 yılında kurum değişikliği yaparak 2004 yılına kadar Yalova Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştı. Bu kurumda en son İmar ve Afet İşleri Şb. Md. görevinde iken Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yatay geçiş yaptı. Kurumun 5273 sayılı Yasa ile kapatılması ile birlikte TOKİ'de göreve başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda 2004 yılından itibaren Uzman, Gecekondu Dönüşüm Şube Md. kadrolarında çalıştı ve en son 14/10/2008 tarihinde "Kentsel Yenileme ve İmar Dairesi Başkanı" olarak atandı. İmar ve Planlama Daire Başkanlığı'nın ayrılması ile 22/05/2009 tarihinden itibaren de "Kentsel Yenileme Daire Başkanı" olarak görevine devam etmektedir. Gürol KONYALIOĞLU' nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sulama ve Kurutma" ile "Yol Bilgisi ve Uygulaması" adlı iki kitabı, yurt içi ve dışındaki kurultay ve sempozyumlarda çeşitli bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca SPK Lisanslı (400506) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine de sahiptir.01/04/2009 tarihinden 15/04/2016 tarihine kadar Vakıf İnşaat Restorasyon A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim görmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup bu görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Oğuz KÖSE
Yönetim Kurulu Üyesi
1995 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl özel sektörde iş hayatına başlayan Oğuz KÖSE, halen T.Vakıflar Bankası T.A.O. İnşaat İşleri Müdürlüğü görevine devam etmektedir. 2014-2016 yılları arasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Oğuz KÖSE, 16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Murat Karani ÖNAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünü 2007 yılında bitirmiştir. 2007 yılında özel sektörde Tasarım Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2009 Yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesinde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2013 Yılında Hazine Uzmanlığı görevine terfi etmiştir. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup bu görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.