İSTANBUL SAMANDIRA ARSASI

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, 17.518,17 m² yüzölçümlü 6770 ada 2 parselde proje geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 

Tapu Bilgileri
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 6770 ada 2 parsel
2019 Yıl Sonu Ekspertiz Değeri
70.073.000,00 TL+KDV