SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİSKİN TEMEL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir. Temel olarak menkul kıymet yatırım ortaklıklarıyla benzer olan GYO`nın ayırıcı özelliği, portföyünde menkul kıymet yerine gayrimenkullerin ve bunlara dayalı menkul kıymetlerin bulunmasıdır. Esas olarak portföyde yer alan yatırım araçları; gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, bina, arsa, arazi, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkuller üzerinde kurulan intifa hakları ve kira geliri elde etmek amacıyla yapılan gayrimenkul yatırımları olarak sıralanabilir. Hisse senetlerinin halka arzı yoluyla yatırımcılardan toplanan paralar bir havuz şekline getirilerek, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılmakta; böylece gayrimenkul yatırım ortaklığının hisse senedini alarak ortak olan bir yatırımcı, yüksek getirili gayrimenkullerden dolaylı olarak yararlanmış olmaktadır.

Portföyündeki gayrimenkullerin alım satımından ve kiralanmasından kar sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklığı, dönem sonunda bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtacak ve gayrimenkul gelirini ortaklarına aktaracaktır. Gayrimenkulün kendisinin değil, ona yatırım yapan bir şirketin hisse senetlerinin satın alınması, gayrimenkul yatırımının likidite edilmesi sorununu ortadan kaldırmaktadır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1992 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan düzenlemelerle ilk kez hukuk sistemimize girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) ile de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, hisse senetlerini halka arz etmelerine ilişkin esasları düzenlemiştir.

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 29.07.2020
HALKA ARZ TARİHİ: 24/12/1996

30.06.2020 TARİHİ İTİBARI İLE
Ortaklık Net Aktif Değeri 2.100.272.311 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri 4,57 TL
BİST`de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat 2,69 TL


 

Portföy Dağılımı
Gayrimenkuller 1.276.723.679 TL % 60,79
Para ve Sermaye Piyasası Araçları           307.624.153 TL % 14,65
Diğer Varlıklar     515.924.479 TL % 24,56
Toplam 2.100.272.311 TL 


 

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
ORTAKLIK YAPISI
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler (*)
Ortağın Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 210.288.560,06 45,71 55,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI
39.268.125,92 8,54 7,96
T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
33.638.054,77 7,31 11,84
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL
GÜVENLİK HİZMETLER
32.036.244,38 6,96 14,23
DİĞER 144.769.014,87 31,48 10,17
TOPLAM 460.000.000,00 100,00 100,00

(*) Ortaklı Yapısı Şirketimiz KAP Genel Bilgiler Sayfasındaki 30.06.2020 MKK verileridir.


Şirket ortaklık yapısı 3’er aylık dönemler itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan veriler çerçevesinde güncellenmektedir.
Şirketin güncel ortaklık yapısına ulaşmak için tıklayınız.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERI VE GENEL MÜDÜR
ADI SOYADI ÜNVANI
Mikail HIDIR Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kadir KARATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Onur İNCEHASAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik ERPEK Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan TAŞCI Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Bedri Sinan GÜL Yönetim Kurulu Üyesi
Murat OSKAY Yönetim Kurulu Üyesi
Rıfat DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)