SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİSKİN TEMEL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir. Temel olarak menkul kıymet yatırım ortaklıklarıyla benzer olan GYO`nın ayırıcı özelliği, portföyünde menkul kıymet yerine gayrimenkullerin ve bunlara dayalı menkul kıymetlerin bulunmasıdır. Esas olarak portföyde yer alan yatırım araçları; gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, bina, arsa, arazi, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkuller üzerinde kurulan intifa hakları ve kira geliri elde etmek amacıyla yapılan gayrimenkul yatırımları olarak sıralanabilir. Hisse senetlerinin halka arzı yoluyla yatırımcılardan toplanan paralar bir havuz şekline getirilerek, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılmakta; böylece gayrimenkul yatırım ortaklığının hisse senedini alarak ortak olan bir yatırımcı, yüksek getirili gayrimenkullerden dolaylı olarak yararlanmış olmaktadır.

Portföyündeki gayrimenkullerin alım satımından ve kiralanmasından kar sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklığı, dönem sonunda bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtacak ve gayrimenkul gelirini ortaklarına aktaracaktır. Gayrimenkulün kendisinin değil, ona yatırım yapan bir şirketin hisse senetlerinin satın alınması, gayrimenkul yatırımının likidite edilmesi sorununu ortadan kaldırmaktadır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1992 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan düzenlemelerle ilk kez hukuk sistemimize girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) ile de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, hisse senetlerini halka arz etmelerine ilişkin esasları düzenlemiştir.

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 09.08.2019
HALKA ARZ TARİHİ: 24/12/1996

30.06.2019 TARİHİ İTİBARI İLE
Ortaklık Net Aktif Değeri 1.619.538.922 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri 7,04 TL
BİST`de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat 1,73 TL


 

Portföy Dağılımı
Gayrimenkuller 1.106.940.539 TL %68,35
Para ve Sermaye Piyasası Araçları 768.905 TL %0,05
Diğer Varlıklar 511.829.478 TL % 31,60
Toplam 1.619.538.922 TL


 

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI/ TİCARET ÜNVANI İŞTİRAK TUTARI(TL) İŞTİRAK ORANI(%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 89.015.816 38,70
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 33.638.052 14,63
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 22.081.414 9,60
T.Vakiflar Bankası T.A.O. Mem. ve Hizm. Em. ve Yard. Sand. Vakfı 20.420.045 8,88
Güneş Sigorta A.Ş. 4.004.530 1,74
Vakıf Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş. 4.004.530 1,74
Diğer 56.835.613 24,71
TOPLAM 230.000.000,00 100,00


 

YÖNETİM KURULU ÜYELERI VE GENEL MÜDÜR
ADI SOYADI ÜNVANI
Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Dilek YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye)
Mustafa ÖZBEY Yönetim Kurulu Üyesi
Kürşat Hakan BÜTÜN Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Murat TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref AKGÜL Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Hakan TAŞÇI Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Orhan YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet MURAT Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun BAŞTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi