EN

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİSKİN TEMEL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir. Temel olarak menkul kıymet yatırım ortaklıklarıyla benzer olan GYO`nın ayırıcı özelliği, portföyünde menkul kıymet yerine gayrimenkullerin ve bunlara dayalı menkul kıymetlerin bulunmasıdır. Esas olarak portföyde yer alan yatırım araçları; gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, bina, arsa, arazi, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkuller üzerinde kurulan intifa hakları ve kira geliri elde etmek amacıyla yapılan gayrimenkul yatırımları olarak sıralanabilir. Hisse senetlerinin halka arzı yoluyla yatırımcılardan toplanan paralar bir havuz şekline getirilerek, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılmakta; böylece gayrimenkul yatırım ortaklığının hisse senedini alarak ortak olan bir yatırımcı, yüksek getirili gayrimenkullerden dolaylı olarak yararlanmış olmaktadır.
 
Portföyündeki gayrimenkullerin alım satımından ve kiralanmasından kar sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklığı, dönem sonunda bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtacak ve gayrimenkul gelirini ortaklarına aktaracaktır. Gayrimenkulün kendisinin değil, ona yatırım yapan bir şirketin hisse senetlerinin satın alınması, gayrimenkul yatırımının likidite edilmesi sorununu ortadan kaldırmaktadır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1992 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan düzenlemelerle ilk kez hukuk sistemimize girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) ile de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, hisse senetlerini halka arz etmelerine ilişkin esasları düzenlemiştir.

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 01/11/2017
HALKA ARZ TARİHİ: 24/12/1996

 
30.09.2017 TARİHİ İTİBARI İLE
Ortaklık Net Aktif Değeri 1.067.325.806 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri 4,91 TL
BİST`de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat
2,76 TL


Portföy Dağılımı
Gayrimenkuller 839.253.212 TL % 78,63
Para ve Sermaye Piyasası Araçları 68.426.924 TL %  6,41
Diğer Varlıklar 159.645.670 TL % 14,96
Toplam 1.067.325.806 TL


YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
ORTAKLIK YAPISI
ORTAGIN ADI/ TİCARET ÜNVANI İŞTİRAK TUTARI(TL) İŞTİRAK ORANI(%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 84.177.975,16 38,70
T.C. Başbakanlık Toplu Konut Idaresi Başkanlığı 31.809.894,17 14,63
Vakifbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfi 20.881.335,80 9,60
T.Vakiflar Bankasi T.A.O. Mem. ve Hizm. Em. ve Yard. Sand. Vakfi 19.310.260,08 8,88
Günes Sigorta A.S. 3.786.892,16 1,74
Vakif Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş. 3.786.892,16 1,74
Diğer 53.746.750,47 24,71
TOPLAM 217.500.000,00 100,00


YÖNETİM KURULU ÜYELERI VE GENEL MÜDÜR
ADI SOYADI UNVANI
Sabahattin BİRDAL Yönetim Kurulu Başkanı
Kazım ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali ÇALIŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan TASÇI Yönetim Kurulu Üyesi
Hızır TARAKÇI Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Şükrü KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet MURAT Yönetim Kurulu Üyesi
Gürol KONYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Karani ÖNAL Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref AKGÜL Genel Müdür