YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Birim, gelen başvuruları, kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı olmak koşuluyla cevaplandırmak, şirketle ilgili bilgileri pay sahiplerine en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.
 
Şirket Yönetim Kurulu anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır, Pay sahipleri ile şirket arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda birim, konuyu değerlendirerek, Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar.
 
Yatırımcı ilişkileri biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;
 
a- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 
b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Vakıf GYO AŞ  ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 
c- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 
d- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
 
e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
 
f- Mevzuat ve Vakıf GYO AŞ'nin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
 
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Ebru BOZDOĞANGİL
 
Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı : Melek Melis TAŞKANAL